Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

13:32
5256 5a6d
Reposted frommerkaba merkaba viafreska freska
13:32

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaeazyi eazyi

January 24 2020

17:17

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
10:43
8612 1370 500
Reposted fromxawery xawery viaNoCinderella NoCinderella
10:40
5757 436c 500
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz
10:40
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viawiksz wiksz
10:34
10:31
A ja zawsze powtarzałem tej kretynce, że to jest koleś z trochę innego świata. Żeby dała sobie z nim spokój. Że tacy ludzi jak on nigdy nie należą do nikogo.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viaOnly2you Only2you
10:29
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you

January 23 2020

23:53

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaiblameyou iblameyou

January 22 2020

20:38
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach
— Jeremi Przybora
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarosalie rosalie
20:37
6224 113f 500
20:33
20:33
8540 8894 500
20:33
20:33
5457 c59f
20:29
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viacarmenluna carmenluna
20:27
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viakomplikacja komplikacja
20:25
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viadotkliwie dotkliwie

January 21 2020

22:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl