Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

18:41
"Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co".
Fiodor Dostojewski "Biesy"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
18:35
0762 0abe
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
18:34
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
18:32
7338 20c1
Reposted fromtout tout vianiskowo niskowo
18:27
2435 d5b9 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vianiskowo niskowo
18:27
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake vianiskowo niskowo
18:27
Kocham Cię jeszcze.
Ani mnie powiedzieć
nie wolno tego,
ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromxawery xawery viaazazel azazel
18:26
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Reposted frommaybeyou maybeyou viaazazel azazel
18:26
5636 0b25
Reposted fromhare hare viaazazel azazel
18:26
Zanadto wszystko bierzesz do serca, przez to będziesz zawsze najnieszczęśliwszym człowiekiem.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromaleander aleander viaazazel azazel
16:35
8992 46af 500
Reposted fromZircon Zircon viaimpressive impressive
16:32
8488 e83b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaspontaneous spontaneous
16:31
Mądrości z Łodzi

May 21 2020

10:40
5067 1533 500
Reposted fromhrafn hrafn viazabka zabka
10:39
3212 6f2f 500
Reposted fromhrafn hrafn viazabka zabka
10:39
2356 078f
Reposted fromSilentRule SilentRule viazabka zabka

May 13 2020

11:27
11:27
11:18
2869 751d
Reposted fromBabson Babson viaveronica-o veronica-o
11:18
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...