Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

A teraz pójdę sobie zrobić herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viamiau-miau miau-miau
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamiau-miau miau-miau
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaPii Pii
6801 fe8f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPii Pii
6883 1c49 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
7360 b546 390
Reposted fromdivi divi viaseaoflove seaoflove
A może po prostu ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać, więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu?
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

September 22 2017

0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viaiblameyou iblameyou

September 19 2017

8795 d5a1 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialajla lajla
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds vialajla lajla
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialajla lajla
4017 eb42 390
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love vialajla lajla
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
3335 33c6 390
Reposted fromelfy elfy viaplotkara plotkara
6343 1149 390
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
3324 1cda 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viamiau-miau miau-miau
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaPii Pii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl