Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

14:29
-Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy - mówi, gdy telefon milknie. - Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. Trzeba też tam sprzątać, wietrzyć, zmieniać wodę w wazonach z kwiatami. Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece."
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
14:28
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
14:28
3326 9e35 500
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
14:28
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou
13:49
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viaiblameyou iblameyou

August 15 2017

11:06
10:33
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme vialajla lajla
10:33

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialajla lajla
10:31
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie vialajla lajla

August 09 2017

22:06
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialaluna laluna
21:22
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel
21:20
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viashithappenss shithappenss
21:20
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialexxie lexxie
21:19
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viaSmerfMaruda SmerfMaruda

August 08 2017

16:36
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialajla lajla
16:31

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy vialajla lajla
16:28
7359 f488
Reposted fromtfu tfu vialajla lajla
16:27
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas vialajla lajla
16:15
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viamruczenie mruczenie

August 02 2017

09:51
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaviolator violator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl