Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

09:33
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall vianebthat nebthat
09:30
5919 b32d
Reposted frombanitka banitka viablackheartgirl blackheartgirl
09:21
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
09:19
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

July 24 2017

16:00
7691 0e69
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viajethra jethra

July 23 2017

23:15
3647 89f1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
23:15
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaretaliate retaliate
22:31
2648 c296
22:30
Reposted frommoomins moomins viarudzinska rudzinska
22:24
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

22:20
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaohhwell ohhwell
22:18
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viastefanson stefanson
22:15
Nigdy nie żyłem lepiej niż przez rok bycia zakochanym.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianieobecnosc nieobecnosc
22:13
21:35
1055 59f3
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viagaiqus gaiqus
21:34

Jeśli przetrwamy dzisiejszą noc,to przetrwamy wszystko co dalsze.


Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
21:31
21:31
9125 47c7

July 22 2017

20:45
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
20:41
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl