Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall vianebthat nebthat
5919 b32d 390
Reposted frombanitka banitka viablackheartgirl blackheartgirl
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

July 24 2017

7691 0e69 390
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viajethra jethra

July 23 2017

3647 89f1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viaretaliate retaliate
2648 c296 390
Reposted frommoomins moomins viarudzinska rudzinska
8877 b38f 390

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

8422 2f2a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viayoungie youngie
8577 c448 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viastefanson stefanson
Nigdy nie żyłem lepiej niż przez rok bycia zakochanym.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakhal khal
1055 59f3 390
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viagaiqus gaiqus

Jeśli przetrwamy dzisiejszą noc,to przetrwamy wszystko co dalsze.


Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
9125 47c7 390

July 22 2017

6030 7368 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
9242 4b54 390
Reposted fromheroes heroes viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl