Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

5321 cd22 390
Lublin, Dom Słów
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury vialugola lugola
Reposted fromgreensky greensky vialugola lugola

December 06 2016

5743 ca95 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajuzcienielubie juzcienielubie

December 05 2016

Tyle lat edukacji, a nikt nie nauczył nas jak pokochać samych siebie i dlaczego to takie ważne.
— znalezione.
Reposted fromapatia apatia viaVirginFine24 VirginFine24
5057 f1a2 390
Reposted fromoll oll viapsychodelik psychodelik

December 03 2016

1630 bad1 390
Reposted fromdelicja8 delicja8 viadestroyed destroyed

December 02 2016

2989 d408 390
Reposted fromoll oll viagaiqus gaiqus
Tęskniłem tak, że aż mnie to fizycznie bolało.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiglet piglet

November 30 2016

5476 ba29 390
Reposted fromverronique verronique viapiglet piglet
6001 2cc2 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viapatos patos

November 26 2016

Mieli prawdopodobnie te same, głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o Marku Hłasce, via Słowem w sedno
„wybaczam ci, jesteś tylko opartym na pochodnych węgla, niestabilnym, organicznym, głupim tworem".
— Jakub Żulczyk - Zrób Mi Jakąś Krzywdę
Reposted fromLucretius Lucretius viafalkaa falkaa
4753 114e 390
Indoor Rainbow
Reposted fromPsaiko Psaiko viachleb-i-wino chleb-i-wino
7476 ed07 390
Reposted fromtwice twice viafalkaa falkaa
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viawiksz wiksz
3795 2278 390
Reposted fromsercowisko sercowisko vialugola lugola
0579 2006 390
Frank Sinatra
Reposted fromginsty ginsty viamindless mindless
4288 701e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamindless mindless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl