Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

11:21
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaelentarie elentarie
11:18
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viazabka zabka

August 14 2019

17:13
17:00
9984 4a97
Reposted fromnazarena nazarena viaPii Pii

July 29 2019

21:47
Ja bardziej niż wy jeszcze krztuszę się i duszę
Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę a muszę
— Kaczmarski
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

July 28 2019

10:52
4729 cb07 500
10:51
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viaimaginaryoneslives imaginaryoneslives
10:47
5053 5d03
10:42
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromchocoway chocoway viaPinkpills Pinkpills
10:42
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
10:38
7070 239e 500
Reposted fromzciach zciach viapatos patos
10:38
3145 ec65
Reposted fromEtnigos Etnigos viadestroyed destroyed
10:36
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 24 2019

21:05
5175 ab70 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viasignofthemoth signofthemoth
21:03
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazabka zabka
09:38
5059 c6bd 500
Gdy wszędzie widzisz znaki... 
09:38
6597 ee48
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

July 18 2019

13:44
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychodelik psychodelik
13:44
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapsychodelik psychodelik
13:44
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viapsychodelik psychodelik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl