Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

22:22
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabigevilgrin00 bigevilgrin00
22:12
22:12
Bywa że ludzie zamiast wyjaśniać ze sobą pewne rzeczy, wolą się rozstać. Mówią, dziękuję za współpracę, następny czy następna, proszę. Nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z tego, że nierozwiązane w jednym związku problemy wcześniej czy później pojawią się w nowym związku. Tak jest ze strachem, niemożnością wyartykułowania uczuć, z zazdrością, z milionem innych rzeczy. One nie należą do naszego partnera, tylko do nas. Są naszą własnością i dopóki nie zrozumiemy, że gdziekolwiek uciekniemy, przeprowadzimy się, przeniesiemy ten bagaż ze sobą. Nawet dobrze ukryty, kiedyś przypomni o sobie, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
— znalezione
22:11
22:11
5334 825b 500
Reposted fromGIFer GIFer vialady-mademoiselle lady-mademoiselle
22:05
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viaaleander aleander
22:04
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaPicki91 Picki91
21:58
8155 9820 500
21:54
Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
— J.K Rowling
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianotoco notoco
21:53
21:52
21:52

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viadestroyed destroyed
21:52
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viadestroyed destroyed
21:51
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy

March 27 2019

22:50
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viaGabreiila Gabreiila
22:49
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viajuhasowa juhasowa
22:44
7820 eb58
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaColie LaColie
22:39
22:36
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viamiau-miau miau-miau
22:34
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl