Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

20:16
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
20:16
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
20:16
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
20:15

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagaiqus gaiqus
11:31
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
10:28
10:26
10:26
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viadestroyed destroyed
10:26
Tylko nic nigdy nie chciej ode mnie. Niczego mi nie zabraniaj. Nie oczekuj.
— Frajda, Marta Dzido
10:25
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
10:24
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viagaiqus gaiqus
10:24
1662 d0cb 500
Reposted fromniente niente viajuzcienielubie juzcienielubie

February 19 2019

01:08
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
01:08
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
01:08
01:05

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viajamaicanbeat jamaicanbeat
01:05
01:05
01:05
Do sieci wrzucę płaczliwy post, polubisz go.
— Dawid Podsiadło-Nie kłami
Reposted frompastelowe pastelowe viajamaicanbeat jamaicanbeat
00:06
1801 0836
Reposted fromrenirene renirene viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl