Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

15:43
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
15:04
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viagaiqus gaiqus

June 12 2019

14:59
1182 c5fa 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
14:59
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
14:57
0936 0455 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
14:55
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacappaque cappaque
14:53
- Teraz czuję się chyba zagubiona. Jakby pusta.
- W jaki sposób pusta?
- Po prostu pusta. Nie zależy mi już.
— Jay Asher – Trzynaście powodów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
14:53
Niczego nie czuję, stwierdził ze zgrozą, niczego, najmniejszego wzruszenia. To, że teraz obejmę jej plecy, to gest rozmyślny, wyważony, nie spontaniczny. Obejmę ją, bo czuję, że tak trzeba, nie dlatego, że pragnę. Niczego nie czuję.(....) Trochę poświęcenia, pomyślał, tylko trochę poświęcenia. To ją przecież uspokoi, uścisk, pocałunek, spokojne pieszczoty... Ona nie chce więcej. A nawet, gdyby chciała, to co? Trochę poświęcenia, bardzo mało poświęcenia, przecież jest piękna i warta... Gdyby chciała więcej... To ją uspokoi. Cichy, spokojny, delikatny akt miłosny. A ja... Mnie przecież jest wszystko jedno, bo Essi pachnie werbeną, nie bzem i agrestem, nie ma chłodnej, elektryzującej skóry, włosy Essi nie są czarnym tornadem lśniących loków, oczy Essi są piękne, miękkie, ciepłe i modre, nie płoną zimnym, beznamiętnym, głębokim fioletem. Essi uśnie potem, odwróci głowę, otworzy lekko usta, Essi nie uśmiechnie się z tryumfem. Bo Essi... Essi nie jest Yennefer.
— Andrzej Sapkowski – Wiedźmin. Miecz Przeznaczenia. Tom II
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
14:50
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless viamiau-miau miau-miau

June 08 2019

19:31
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
19:30
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabeltane beltane
19:30

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted fromlovvie lovvie viaMezame Mezame
19:21
- Uważaj na siebie - radzę jej szczerze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek ją zadeptał. Niech ona depcze. Niech idzie.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsychodelik psychodelik

June 05 2019

21:14
6934 4b9b 500
Reposted fromerial erial viamilky-mist milky-mist
21:10
9287 bf9c
Christopher Robin 2018
Reposted fromnargle nargle viadirtyliar dirtyliar
21:09
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viamilky-mist milky-mist
20:13
1777 80d4 500
Reposted fromsoftboi softboi viadestroyed destroyed
10:01
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
10:00
6826 f150 500
10:00
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl