Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

1105 6120 390
Reposted fromumorusana umorusana vialajla lajla
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind vialajla lajla
0516 230b 390
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viagaiqus gaiqus
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPii Pii
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viagaiqus gaiqus

November 15 2017

4408 068d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadobby dobby
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaodejdz odejdz

November 14 2017

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku

November 13 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafriends friends

November 12 2017

6572 613e 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

November 10 2017

0367 fcbd 390

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Co więc dzieje się z kobietą, kiedy jej żywe psychiczne kolory zleją się w jedno? Co się dzieje, kiedy zmiesza się szkarłat, zieleń i błękit? Malarze to wiedzą. Żywe barwy zmieszane razem dają kolor błota. Nie jest to żyzne błoto, ale jałowy szlam, martwy, pozbawiony światła. Kiedy malarzom to się przydarza, muszą wszystko zaczynać od początku.
0026 d9a0 390
Reposted frombrumous brumous viafajnychnielubie fajnychnielubie
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
3427 6ba6 390
0884 0ea3 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl