Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

22:55
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viamywonderland mywonderland
22:48
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
22:48
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viawwannie wwannie
17:48
0823 7a3c
Reposted fromintrigante intrigante viapatos patos

February 18 2018

23:05
4903 3873 500
Reposted from777727772 777727772 viabarock barock
22:59
5183 66e3
22:59
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viapannaniczyja pannaniczyja
22:56
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viaAmere Amere
22:51
8951 f838
Reposted fromcountingme countingme viajoannna joannna
22:50
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viaperesekere peresekere
22:50
0559 19c0 500
Reposted fromwstydem wstydem viaindisputabel indisputabel
21:36
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
21:36
5516 703a 500
Meredith Grey z serialu "Grey's Anatomy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
21:29
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viaou ou
21:29
5367 f2b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablueberries blueberries
21:29
8777 560b
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaasalluhi asalluhi
21:25
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać – mruknął Osiołek – i świat jest taki ładny. A potem przychodzi ktoś i pyta: „jak się dziś czujesz?” I zaraz okazuje się, że okropnie ..
— Alan Alexander Milne - Kubuś Puchatek.
Reposted fromnutt nutt vianayantara nayantara
21:24
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi
 Bądź cierpliwy i poszukaj szczęścia w dążeniu do celu. Osiągniesz go lub nie – żyj tak, by nie miało to dla Ciebie większego znaczenia, bylebyś tylko nigdy nie przestał realizować marzeń.
Niech inni prowadzą nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. — Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą. 
http://skydelan.soup.io
21:22
21:05
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl