Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

13:57
4187 3a1f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacaramelsanddebris caramelsanddebris
13:54
Tak sobie korespondują. On wie. Jak miałby nie wiedzieć. Te mejle, niby o niczym, czasem esemesy. Tak, zwłaszcza to pisanie o niczym tak bardzo podszyte wszystkim.
— Autor nieznany
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
13:53
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
13:34
1278 bec4
00:10
Przestałam myśleć. (...) chciałam, aby jego skóra dotykała mojej skóry. Chciałam czuć ciepło drugiego ciała obok mnie. Chciałam cicho jęczeć w poduszkę. Chciałam, aby jego język dotknął moich ust i moich zębów, i mojego języka.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

November 08 2018

19:18
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaMountainGirl MountainGirl
19:18
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viablackenedsky blackenedsky
19:09
1604 e27c
Reposted fromseaweed seaweed viadianazet dianazet
19:08
8382 593d 500
Reposted frombackground background viaagp agp
19:00
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viadusielecc dusielecc

November 07 2018

21:11
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou

November 05 2018

23:41
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viastrzepy strzepy
23:40

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viaOnly2you Only2you
23:40
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viaToshi Toshi
23:36
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaraaww raaww
23:35
8392 ce68
23:34
0413 ec54 500
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
23:33
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
23:27
23:27

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl