Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2018

08:12
08:11
Nie pozwól wmówic sobie, 
że jesteś zbyt mało wart,
nie pozwól wahać się swoim marzeniom tylko dlatego, 
że inni nawet nie są gotowi, 
by o nich śnić.
Sam wybierasz swoje ścieżki, ponosisz konsekwencje,
strach jest zawsze naszym kompasem, 
grunt to czytać z niego tak, 
by iść do przodu,
a nie krażyć w kółko, 
grunt to słuchać swoich potrzeb, 
uczuć, 
głosu serca,
a nie głosu ludzi siedzących 
i narzekających na swój brzemienny los.  Wszyscy mamy skazy, 
blizny,
wady, ale łączy nas jedno -
otrzymaliśmy takie samo życie, 
nie więcej nie mniej -
życie do przeżycia-nie tylko do przejścia.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
08:11
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek

June 13 2018

19:03
7432 c9b9 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viadestroyed destroyed

June 10 2018

20:23
0143 e99b
Reposted fromatby atby viagaiqus gaiqus

June 06 2018

20:44
3768 c901 500
Reposted frompiehus piehus viasomebodytolove somebodytolove
20:42

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
20:41
19:26
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viadestroyed destroyed
19:26
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viadestroyed destroyed
19:25
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viadestroyed destroyed
19:25
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viadestroyed destroyed
19:24
3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viacappaque cappaque
19:18
9739 3f79
Reposted fromretaliate retaliate vialajla lajla

May 24 2018

20:51
7492 3f63 500
Reposted fromballet ballet viadestroyed destroyed

May 23 2018

21:56
8964 a4c2 500
Reposted fromfungi fungi
21:55

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadurowe adurowe
21:46
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viagitarowaaaA gitarowaaaA
21:45
Reposted fromPoranny Poranny viapoolun poolun
21:43
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl