Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

5238 d94d
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viamruczenie mruczenie
0100 ae6c 390
Reposted fromrol rol vialugola lugola
2764 5864 390
Reposted fromrol rol vialugola lugola
Reposted frompjoter pjoter vialugola lugola
Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
1510 2c3a 390
Reposted fromwieczerza wieczerza viapiglet piglet
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało
— Świetlicki
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
- Gdyby mogła Pani cofnąć czas i udzielić sobie jednej rady, to co by Pani powiedziała? - Przestań tyle myśleć o tym, ile ważysz, Meryl. To kompletna strata czasu.
— Meryl Streep
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela
9317 5c93 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapapaja papaja

September 08 2016

0719 47b6 390
3841 4e48 390
Reposted fromkattrina kattrina viamrowcia mrowcia

September 06 2016

8834 142b 390
Reposted fromsercowisko sercowisko viapiglet piglet
grafika love, couple, and boy
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
Nie wierzę w drugie, trzecie czy dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty

September 02 2016

I pamiętaj, że jesteś piękna. Bo masz w sobie tę wyjątkowość, talent i serce. I mimo że czasem rozsypujesz się na drobne kawałki, to i tak jesteś piękna. Bo każda łza jest oznaką wrażliwości, emocji. Nieważne, że czasem krzyczysz do lustra, tupiesz nogą, gryziesz dolną wargę do krwi. Nieważne, że posolisz herbatę przez pomyłkę. Niedoskonałość sprawia, że kocha się jeszcze bardziej i pomimo.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty

August 28 2016

Chciałbym, żebyś dzisiejszej nocy o mnie szeptała przez sen
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

August 25 2016

0273 9aba 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapiglet piglet
4575 980d 390
Reposted fromiamascrewdriver iamascrewdriver viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl