Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

14:21
1767 247d 500
14:19
9506 577a 500
Reposted fromzciach zciach viadestroyed destroyed

December 09 2019

20:51

"Irytuje mnie przymus bycia szczęśliwym, ten nieustępliwy pragmatyzm i optymizm. Szczęście stało się dziś obowiązkiem, ludzie smutni czy melancholijni postrzegani są jak nieudacznicy. Tymczasem w życiu jednostki i w życiu zbiorowości dzieją się rzeczy bolesne, przerażające, okropne. I może warto się z nimi zmierzyć inaczej niż przez optymistyczne machnięcie ręką. (...) ta nieustanna afirmacja wyklucza coś, co sobie cenię i w sobie, i w innych - niezgodę na świat, niezgodę na niesprawiedliwość. Ja nie chcę z uśmiechem na ustach wygrywać kolejnych etapów wyścigu, ja się chcę konfrontować z tym, że wokół dzieją się dobre i złe rzeczy.

(...) więc ja chcę zareklamować rozpacz, ten stan ducha, kiedy wiemy, że jest beznadziejnie, a będzie gorzej. Mamy prawo do rozpaczy. Optymizm małych kroków, przekonanie, że nawet jeśli jest źle, to będzie dobrze, a jeśli nie, to i tak lepiej o tym nie myśleć, ma fatalny wpływ na osoby, które naprawdę są w złej sytuacji. Bezpłodna kobieta bezustannie słyszy, że na pewno w końcu jej się uda - to jest dodatkowe źródło cierpienia i alienacji. Także człowiek, który umiera na raka, nie chce słyszeć, że wszystko będzie dobrze. Dajmy ludziom prawo do pożegnania się z nadzieją. Rozpacz bywa sensowna. Jest przyznaniem, że życie nie jest sprawiedliwe i czasem musimy przegrać. A wtedy potrzebujemy innych ludzi, którzy z nami tę rozpacz podzielą."

Agnieszka Graff

Reposted frommerkaba merkaba viacappaque cappaque

December 06 2019

11:21
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viahornypigeon hornypigeon
11:21
Śni mi się ona, co było łatwe do przewidzenia, podświadomość próbuje wyrzygać ją jak obiad z zepsutego mięsa, stawiając mnie z nią w dziesiątkach konfiguracji.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viaultrafioletowa ultrafioletowa
11:17
11:16
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaNoCinderella NoCinderella
11:15
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
11:12
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viadestroyed destroyed
11:12
0401 500a

December 05 2019

09:54
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viapiehus piehus
09:53
8617 4695
Reposted frommiischa miischa viapiehus piehus
09:51
Musisz tylko zacisnąć zęby.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
09:51
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapiehus piehus

December 02 2019

20:10
5099 4dad
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
19:57
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vianoms noms
19:55
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianoms noms
19:54
19:53
może jednak nie
Reposted fromdjLangley djLangley viahormeza hormeza
19:53
8356 ebf9 500
Reposted frompiehus piehus viadancing-shoes dancing-shoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl