Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

21:19
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viacappaque cappaque
21:19
Kochanki zdarzają się ostatnio mężczyznom o wiele częściej niż mandaty za złe parkowanie.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
21:13
2835 e283
21:12
3030 c878 500

M. Hłasko

September 19 2018

17:40
Reposted frommrrru mrrru viadestroyed destroyed
17:39
Reposted frommrrru mrrru viadestroyed destroyed

September 17 2018

16:53

September 16 2018

17:35
8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadestroyed destroyed
17:34
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viadestroyed destroyed
17:30

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
17:29
6538 1e3a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viagaiqus gaiqus

September 11 2018

21:32
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
21:32

August 21 2018

22:55
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viakatieeee katieeee
22:39
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viabadblood badblood
22:38
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
22:35
0572 26ee
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaDisney Disney
22:32
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
22:31
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka
22:31
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl