Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

2321 15d2 390
Reposted fromerial erial viaklutz klutz
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viapiglet piglet
2620 3b07 390
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
8664 cebe 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viagaiqus gaiqus
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapiglet piglet
2398 ddd9 390
Reposted fromlongfish longfish viaklutz klutz

March 20 2017

Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
6701 ecf5 390
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Reposted fromraita raita viaillumination illumination
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
Ciepło twych oczu pchnęło mnie w twoje ramiona.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
4519 b102 390

ladyofthecanyons:

Au hasard Balthazar (1966) dir. Robert Bresson

Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaklutz klutz
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowhere-girl nowhere-girl
2804 7cd4 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viayourhabit yourhabit
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 19 2017

Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

March 18 2017

potrzebuj mnie.
— ..
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
***
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromdeszcz deszcz viapromieniecienia promieniecienia
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna viaechoes echoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl