Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

0992 f7e2 390
Reposted fromcountingme countingme vialajla lajla

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialajla lajla
3675 f135 390
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie vialajla lajla

August 09 2017

4558 0bda 390
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialaluna laluna
1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viashithappenss shithappenss
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialexxie lexxie
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viaSmerfMaruda SmerfMaruda

August 08 2017

9801 fc0a 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialajla lajla

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy vialajla lajla
7359 f488
Reposted fromtfu tfu vialajla lajla
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas vialajla lajla
7110 098c 390

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viamruczenie mruczenie

August 02 2017

2566 432a 390
Reposted fromnonapewno nonapewno viaviolator violator
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile vianowaczi nowaczi
9309 7d6f 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 01 2017

6323 99f7 390
Reposted fromyanek yanek viaviolator violator
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl