Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

1575 0348 390
Reposted fromkerosine kerosine viagdziejestola gdziejestola

April 27 2017

- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viazouza zouza
2913 56f6 390
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viacomet comet

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatoolong toolong
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viadestroyed destroyed
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
6603 7587 390
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou

April 26 2017

5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadestroyed destroyed
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viadestroyed destroyed
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viamiau-miau miau-miau
5135 e03c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadestroyed destroyed

April 25 2017

7980 ba31 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viadestroyed destroyed

April 24 2017

1917 df32 390
Reposted fromfreakish freakish viakrainakredek krainakredek
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianotoco notoco
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viabesomeoneelse besomeoneelse
0579 b468 390
6234 f9d1 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaklutz klutz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl